Breyer Capital
投资界 数据 投资机构 Breyer Capital
Breyer CapitalLOGO

Breyer CapitalBreyer Capital

Breyer Capital

  • 资本类型:外资
  • 机构性质:PE
  • 注册地点:美国
  • 成立时间:2006年
  • 机构总部:旧金山
  • 投资阶段:N/A
注:以上所有数据均来自 清科私募通