Susa Ventures
Susa VenturesLOGO

Susa VenturesSusa Ventures

Susa Ventures

  • 资本类型:外资
  • 机构性质:VC
  • 注册地点:美国
  • 成立时间:2013年
  • 机构总部:美国
  • 投资阶段:初创期、扩张期
注:以上所有数据均来自清科私募通

Susa Ventures 成立于2013年,是一家重点关注早期互联网技术领域投资的风险投资机构。

+MORESusa Ventures投资事件

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创