T. Rowe Price
T. Rowe PriceLOGO

T. Rowe PriceT. Rowe Price

T. Rowe Price

  • 资本类型:本土
  • 机构性质:PE
  • 注册地点:美国
  • 成立时间:1937年
  • 机构总部:美国
  • 投资阶段:扩张期、成熟期
注:以上所有数据均来自 清科私募通

T. Rowe Price成立于1937年,是一家老牌的股权投资公司,目前管理资产规模达3800亿美元。