Aisling Capital
投资界 数据 投资机构 Aisling Capital
Aisling CapitalLOGO

Aisling CapitalAisling Capital

Aisling Capital

  • 资本类型:外资
  • 机构性质:PE
  • 注册地点:纽约
  • 成立时间:2000年
  • 机构总部:纽约
  • 投资阶段:扩张期
注:以上所有数据均来自 清科私募通