Maverick Capital
投资界 数据 投资机构 Maverick Capital
Maverick CapitalLOGO

Maverick Capital, Ltd.Maverick Capital

Maverick Capital, Ltd.

  • 资本类型:外资
  • 机构性质:VC
  • 注册地点:美国
  • 成立时间:1993年
  • 机构总部:美国
  • 投资阶段:初创期、扩张期
注:以上所有数据均来自 清科私募通