Carrie Wheeler
投资界 数据 人物 Carrie Wheeler
Carrie Wheeler的头像

Carrie Wheeler

德克萨斯太平洋集团合伙人
注:以上所有数据均来自清科私募通

CarrieWheeler女士现任德克萨斯太平洋集团合伙人。

Carrie Wheeler职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创