Jamie Sholem
投资界 数据 人物 Jamie Sholem
Jamie Sholem的头像

Jamie Sholem

德克萨斯太平洋集团董事总经理
注:以上所有数据均来自清科私募通

JamieSholem先生现任德克萨斯太平洋集团董事总经理。

Jamie Sholem职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创