Kosmo Kalliarekos
投资界 数据 人物 Kosmo Kalliarekos
Kosmo Kalliarekos的头像

Kosmo Kalliarekos

霸菱亚洲投资有限公司董事总经理
注:以上所有数据均来自清科私募通

Kosmo Kalliarekos先生现任霸菱亚洲投资有限公司董事总经理。

Kosmo Kalliarekos职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创