Yeung Heung Yeung
投资界 数据 人物 Yeung Heung Yeung
Yeung Heung Yeung的头像

Yeung Heung Yeung

赛富亚洲投资基金管理公司投资合伙人
注:以上所有数据均来自清科私募通

Yeung Heung Yeung在2009年的投资合伙人加入赛富的合作伙伴。他也是总统和深圳清华Yuangxing生物科技有限公司有限公司主席及深圳市的资源投资开发有限公司的董事。

他曾是清华大学数学教授。

Yeung Heung Yeung职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创