Rebecca Yu
投资界 数据 人物 Rebecca Yu
Rebecca Yu的头像

Rebecca Yu

赛富亚洲投资基金管理公司Associate
注:以上所有数据均来自清科私募通

Rebecca Yu于2015年9月加入软银赛富,目前担任助理。

Rebecca Yu职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创