Jeff J. Morales
投资界 数据 人物 Jeff J. Morales
Jeff J. Morales的头像

Jeff J. Morales

美国新石资本有限公司董事总经理
注:以上所有数据均来自清科私募通

Jeff J. Morales 现任美国新石资本有限公司董事总经理。

Jeff J. Morales职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创