Jon Sakoda
投资界 数据 人物 Jon Sakoda
Jon Sakoda的头像

Jon Sakoda

恩颐投资咨询(北京)有限公司普通合伙人
注:以上所有数据均来自清科私募通

JonSakoda先生现任恩颐投资咨询有限公司普通合伙人。

Jon Sakoda职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创