Gaurav Trehan
投资界 数据 人物 Gaurav Trehan
Gaurav Trehan的头像

Gaurav Trehan

德克萨斯太平洋集团董事总经理
注:以上所有数据均来自清科私募通

GauravTrehan先生现任德克萨斯太平洋集团董事总经理。

Gaurav Trehan职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创