Koji Adachi
投资界 数据 人物 Koji Adachi
Koji Adachi的头像

Koji Adachi

安博凯直接投资基金合伙人
注:以上所有数据均来自清科私募通

Koji Adachi现任安博凯基金合伙人。

Koji Adachi职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创