Daisuke Ikeda
投资界 数据 人物 Daisuke Ikeda
Daisuke Ikeda的头像

Daisuke Ikeda

安博凯直接投资基金董事总经理
注:以上所有数据均来自清科私募通

Daisuke Ikeda现任安博凯基金董事总经理。

Daisuke Ikeda职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创