Comcast Ventures
投资界 数据 投资机构 Comcast Ventures
Comcast VenturesLOGO

Comcast VenturesComcast Ventures

Comcast Ventures

  • 资本类型:外资
  • 机构性质:VC
  • 注册地点:美国
  • 成立时间:1999年
  • 机构总部:美国
  • 投资阶段:种子期、初创期、扩张期、成熟期
注:以上所有数据均来自 清科私募通