Eun Seok Kim
投资界 数据 人物 Eun Seok Kim
Eun Seok Kim的头像

Eun Seok Kim

KTB Ventures副总裁
注:以上所有数据均来自清科私募通

Eun Seok Kim先生现任KTB Ventures副总裁。

Eun Seok Kim职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创