Dong Hyun Lim
投资界 数据 人物 Dong Hyun Lim
Dong Hyun Lim的头像

Dong Hyun Lim

KTB Ventures董事总经理
注:以上所有数据均来自清科私募通

Dong Hyun Lim先生现任KTB Ventures董事总经理。

Dong Hyun Lim职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创