Jinbo Shim
投资界 数据 人物 Jinbo Shim
Jinbo Shim的头像

Jinbo Shim

安博凯直接投资基金副总裁
注:以上所有数据均来自清科私募通

Jinbo Shim现任安博凯基金副总裁。

Jinbo Shim职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创