Jin Yu Dan
投资界 数据 人物 Jin Yu Dan
Jin Yu Dan的头像

Jin Yu Dan

赛富亚洲投资基金管理公司Partner of SAIF RMB Fund
注:以上所有数据均来自清科私募通

Jin Yu Dan 目前是软银赛富人民币基金合伙人。

Jin Yu Dan职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创