Chongchang Lu
投资界 数据 人物 Chongchang Lu
Chongchang Lu的头像

Chongchang Lu

赛富亚洲投资基金管理公司Senior Legal Counsel
注:以上所有数据均来自清科私募通

Chongchang Lu于2014年7月加入软银赛富,目前担任软银赛富的高级法律顾问。

Chongchang Lu职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创