David Reintjes
投资界 数据 人物 David Reintjes
David Reintjes的头像

David Reintjes

德克萨斯太平洋集团副法务总裁
注:以上所有数据均来自清科私募通

DavidReintjes先生现任德克萨斯太平洋集团副法务总裁。

David Reintjes职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创