Anjali Bansal
投资界 数据 人物 Anjali Bansal
Anjali Bansal的头像

Anjali Bansal

德克萨斯太平洋集团合伙人
注:以上所有数据均来自清科私募通

AnjaliBansal女士现任德克萨斯太平洋集团合伙人。

Anjali Bansal职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创