Jin-Yong Cai
投资界 数据 人物 Jin-Yong Cai
Jin-Yong Cai的头像

Jin-Yong Cai

德克萨斯太平洋集团合伙人
注:以上所有数据均来自清科私募通

Jin-YongCai先生现任德克萨斯太平洋集团合伙人。

Jin-Yong Cai职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创