Jacob Polny
投资界 数据 人物 Jacob Polny
Jacob Polny的头像

Jacob Polny

德克萨斯太平洋集团负责人
注:以上所有数据均来自清科私募通

JacobPolny先生现任德克萨斯太平洋集团负责人。

Jacob Polny职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创