Jack Weingart
投资界 数据 人物 Jack Weingart
Jack Weingart的头像

Jack Weingart

德克萨斯太平洋集团管理合伙人
注:以上所有数据均来自清科私募通

JackWeingart先生现任德克萨斯太平洋集团管理合伙人。

Jack Weingart职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创